MENU

รักปลอม 「เนื้อเพลง」 - URBOYTJ

เธอไม่ต้องมารักกัน ถ้าเธอยังมีเค้า
เธอไม่ต้องมารักฉัน ถ้าไม่คิดถึงเรา
ฉันไม่ได้ต้องการรักปลอมๆของเธอ
Fake love shit I don't need it right hereTOP 1 ประเทศไทย


รักปลอม 「เนื้อเพลง」 - URBOYTJ

เธอไม่ต้องมารักกัน ถ้าเธอยังมีเค้า
เธอไม่ต้องมารักฉัน ถ้าไม่คิดถึงเรา
ฉันไม่ได้ต้องการรักปลอมๆของเธอ
Fake love shit I don't need it right here
เธอไม่ต้องมารักกัน ถ้าเธอเองแค่เหงา
เธอไม่ต้องมารักฉัน ถ้าไม่ลืมคนเก่า
ฉันไม่ได้ต้องการรักปลอมๆของเธอ
ช่วยไปไกลๆ cuz I don't need ya...

Cuz imma rockstar แหละจะไม่หลงไปเชื่อเธอ
And when I roll มา ขอให้ไม่ต้องได้เจอ
It's time to บอกลา จะไปไหนก็เรื่องเธอ
I don't give no fuck to no one anyway now
เวลามันมีค่า ทำไมต้องเสียให้เธอไป
เวลาไม่มีใคร เธอหายหัวไปอยู่ไหน
เวลามีน้ำตา เป็นฉันเช็ดให้ใช่ไหม
Why the fuck u tryna stab me in the back now

เธอไม่ต้องมารักกัน ถ้าเธอยังมีเค้า
เธอไม่ต้องมารักฉัน ถ้าไม่คิดถึงเรา
ฉันไม่ได้ต้องการรักปลอมๆของเธอ
Fake love shit I don't need it right here
เธอไม่ต้องมารักกัน ถ้าเธอเองแค่เหงา
เธอไม่ต้องมารักฉัน ถ้าไม่ลืมคนเก่า
ฉันไม่ได้ต้องการรักปลอมๆของเธอ
ช่วยไปไกลๆ cuz I don't need ya...

เธอบอกว่ารักกัน แต่ตัวเธอไปอยู่ไหน
เธอหายไปทั้งวัน ละจะให้ฉันเชื่อใจ
ถ้าเธอเป็นน้ำมัน ฉันนั้นก็คือไฟ
เผารักปลอมๆ ให้กองลงอยู่ที่ตรงนี้
U said u need me แค่ตอนที่เธอต้องการ
U call me baby แค่ตอนที่อยู่กับฉัน
เธอบอกฉันไม่ดี ตอนที่อยู่กับมัน
I don't give a fuck to no one anyway now