MENU

วิภาวดี 「เนื้อเพลง」 - YENTED

แสงอาทิตย์สะท้อนผ่านร่างกายของเธอ

ในช่วงเวลาสิบแปดนาฬิกา บนถนนวิภาวดีTOP 1 ประเทศไทย


วิภาวดี 「เนื้อเพลง」 - YENTED

แสงอาทิตย์สะท้อนผ่านร่างกายของเธอ

ในช่วงเวลาสิบแปดนาฬิกา บนถนนวิภาวดี

เธอทำให้คนที่เฉยชากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

เธอทำให้ฉันได้มีชีวิตใหม่ในร่างกายเดิม

จะบอกให้เธอได้รู้ ว่าไม่มีอะไร

ที่ฉันต้องการไปกว่าเธออีกแล้ว
ไม่มีอะไร

อยู่บนถนนและเพลงที่เธอเปิดฟังทุกครั้ง

แต่สิ่งที่ฉันชอบฟังคือเสียงที่ดังออกมาจากเธอ

จะบอกให้เธอได้รู้ ว่าไม่มีอะไร
ที่ฉันต้องการไปกว่าเธออีกแล้ว

ไม่มีอะไร ..

เธอทำให้คนที่เฉยชากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

เธอทำให้ฉันได้มีชีวิตใหม่ในร่างกายเดิม

จะบอกให้เธอได้รู้ ว่าไม่มีอะไร

ที่ฉันต้องการไปกว่าเธออีกแล้ว

ไม่มีอะไร

..

จะบอกให้เธอได้รู้ ว่าไม่มีอะไร
ที่ฉันต้องการไปกว่าเธออีกแล้ว

ไม่มีอะไร
..