MENU

ใครใช้ให้ไป 「เนื้อเพลง」 - หนอยแน่ (NOINAE)

เหมือนฉันเองที่ผิด ที่ทำใจแข็งเกินไป
ให้อภัยกับเธอไม่ได้เลย
เหมือนเรื่องราวที่เกิด เป็นฉันที่ทำ เป็นคนที่ก่อ
ก่อปัญหาให้เราต้องเลิกราTOP 1 ประเทศไทย


ใครใช้ให้ไป 「เนื้อเพลง」 - หนอยแน่ (NOINAE)

เหมือนฉันเองที่ผิด ที่ทำใจแข็งเกินไป
ให้อภัยกับเธอไม่ได้เลย
เหมือนเรื่องราวที่เกิด เป็นฉันที่ทำ เป็นคนที่ก่อ
ก่อปัญหาให้เราต้องเลิกรา
อย่ามาโยน ให้ผิดที่ฉันที่ยังฝังใจ
เพราะฉันแค่เพียงเรียนรู้ว่าเจ็บก็ต้องจำ
ใครใช้ให้ไปกับเขา อย่าลืมว่าเธอนั้นเลือกเอง
ให้ฉันอภัย ให้ลบให้ลืม ฟังดูง่ายดาย
ใครขอให้เธอกลับมา ทบทวนอะไรเรื่องของเรา
ก็มันไม่มีให้ทบให้ทวน เมื่อเธอเป็นคนเหยียบย่ำทำลายมันเอง
รักที่เคยล้นใจ เปลี่ยนไปเป็นน้ำล้นตา
เจ็บแค่ไหนกว่ามันค่อยบรรเทา
ฉันไม่ลืมสักอย่าง อย่าขอให้เรามาเป็นเหมือนเก่า
ประสบการณ์บอกว่าสมควรพอ