MENU

เรื่องเดียวที่ถูก - เอ๊ะ จิรากร 「เนื้อเพลง」

มันไม่ถูกไม่ควรก็รู้ ทุกอย่างที่เกิดในใจฉัน
ที่มันยังคิดถึงเธอ

ย้อน และหยุดเวลาไม่ไหวTOP 1 ประเทศไทย


เรื่องเดียวที่ถูก - เอ๊ะ จิรากร 「เนื้อเพลง」

มันไม่ถูกไม่ควรก็รู้ ทุกอย่างที่เกิดในใจฉัน
ที่มันยังคิดถึงเธอ

ย้อน และหยุดเวลาไม่ไหว
ทุกอย่างไม่ควรหมุนไป แต่ฉันก็ยังจะฝืนทำ

อาจดูเหมือนฉันเป็นคนแข็งแรง แต่หัวใจมันอ่อนแอ
สิ่งเดียวเท่านั้นที่ใจฉันแคร์ คือฉันจะต้องมีเธอ

อะไรก็ทำให้ฉันเปลี่ยนใจไม่ได้ จะฝืนเท่าไหร่
เหมือนใจต้องเป็นของเธอ

อะไรก็สั่งให้ฉันเปลี่ยนไปไม่ได้ จะผิดแค่ไหน


หัวใจมันบอกฉันเรื่องที่ถูก คือต้องรักเธอ

ฉัน ยอมผิดและเป็นคนร้าย
ใครอยากจะมองเช่นไร ให้คิดกันไปซะให้พอ