MENU

Yummy - Justin Bieber 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummy
Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummyTOP 1 ประเทศไทย


Yummy - Justin Bieber 「เนื้อเพลง」

Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummy
Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummy
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe
Any night, any day
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe
In the mornin' or the late
Say the word, on my way

[Verse 1]


Bona fide stallion
Ain't in no stable, no, you stay on the run
Ain't on the side, you're number one
Yeah, every time I come around, you get it done (You get it done)

[Pre-Chorus]
Fifty-fifty, love the way you split it
Hundred racks, help me spend it, babe
Light a match, get litty, babe
That jet set, watch the sunset kinda, yeah, yeah
Rollin' eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah

[Chorus]
Yeah, you got that yummy-yum


That yummy-yum, that yummy-yummy
Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummy
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe
Any night, any day
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe
In the mornin' or the late
Say the word, on my way

[Verse 2]
Standin' up, keep me on the rise
Lost control of myself, I'm compromised


You're incriminating, no disguise (No disguise)
And you ain't never runnin' low on supplies

[Pre-Chorus]
Fifty-fifty, love the way you split it
Hundred racks, help me spend it, babe
Light a match, get litty, babe
That jet set, watch the sunset kinda, yeah, yeah
Rollin' eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah

[Chorus]
Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummy (You stay flexin' on me)
Yeah, you got that yummy-yum (Yeah, yeah)


That yummy-yum, that yummy-yummy
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)
Any night, any day
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)
In the mornin' or the late
Say the word, on my way

[Bridge]
Hop in the Lambo', I'm on my way
Drew House slippers on with a smile on my face
I'm elated that you are my lady
You got the yum, yum, yum, yum


You got the yum, yum-yum, woah
Woah-ooh

[Chorus]
Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummy
Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummy
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)
Any night, any day
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)
In the mornin' or the late


Say the word, on my way


Translations - Links


Yummy - Justin Bieber
Yummy - Justin Bieber - Deutsche Übersetzung
Yummy - Justin Bieber - 翻訳 日本語で
Yummy - Justin Bieber - Tradução em Português
Yummy - Justin Bieber - Traducción
Yummy - Justin Bieber - Terjemahan bahasa indonesia
Yummy - Justin Bieber - แปลภาษาไทย
Yummy - Justin Bieber - Traduction Française
Yummy - Justin Bieber - Türkçe Çeviri
Yummy - Justin Bieber - 中文翻译 (台湾)


Yummy - Justin Bieber 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย


ใช่คุณได้อร่อย-yum ว่า
ที่อร่อย-yum ที่อร่อย-อร่อย
ใช่คุณได้อร่อย-yum ว่า
ที่อร่อย-yum ที่อร่อย-อร่อย
พูดคำที่ในทางของฉัน
ใช่ที่รักจ้ะที่รักใช่ทารก
คืนใดวันใดวันหนึ่ง
พูดคำที่ในทางของฉัน
ใช่ที่รักจ้ะที่รักใช่ทารก
ในตอนเช้าหรือช่วงปลาย
พูดคำที่ในทางของฉัน


[Verse 1]
Bona fide ป่า
ไม่ได้อยู่ในที่ไม่มีเสถียรภาพไม่มีคุณอยู่ในการทำงาน
ไม่ได้อยู่ในด้านที่คุณกำลังจำนวนหนึ่ง
ใช่เวลาที่ฉันมารอบ ๆ ทุกท่านได้รับมันทำ (คุณได้รับมันทำ)

[Pre-Chorus]
ห้าสิบห้าสิบรักวิธีที่คุณสามารถแยกมัน
ร้อยชั้นวางช่วยเหลือฉันใช้มันทารก
การแข่งขันแสงได้รับ litty ทารก
ว่าชุดเจ็ทชมพระอาทิตย์ตกดินครับใช่ใช่
ดวงตา Rollin' กลับมาอยู่ในหัวของฉันทำให้เท้าขดของฉันใช่ใช่

[Chorus]


ใช่คุณได้อร่อย-yum ว่า
ที่อร่อย-yum ที่อร่อย-อร่อย
ใช่คุณได้อร่อย-yum ว่า
ที่อร่อย-yum ที่อร่อย-อร่อย
พูดคำที่ในทางของฉัน
ใช่ที่รักจ้ะที่รักใช่ทารก
คืนใดวันใดวันหนึ่ง
พูดคำที่ในทางของฉัน
ใช่ที่รักจ้ะที่รักใช่ทารก
ในตอนเช้าหรือช่วงปลาย
พูดคำที่ในทางของฉัน

[Verse 2]
Standin' ขึ้นทำให้ผมที่เพิ่มขึ้น


สูญเสียการควบคุมตัวเองฉันถูกบุกรุก
คุณกำลังกล่าวหาไม่มีการปลอมตัว (ไม่ปลอม)
และคุณจะไม่เคยแจกจ่ายต่ำในวัสดุสิ้นเปลือง

[Pre-Chorus]
ห้าสิบห้าสิบรักวิธีที่คุณสามารถแยกมัน
ร้อยชั้นวางช่วยเหลือฉันใช้มันทารก
การแข่งขันแสงได้รับ litty ทารก
ว่าชุดเจ็ทชมพระอาทิตย์ตกดินครับใช่ใช่
ดวงตา Rollin' กลับมาอยู่ในหัวของฉันทำให้เท้าขดของฉันใช่ใช่

[Chorus]
ใช่คุณได้อร่อย-yum ว่า
ที่อร่อย-yum ที่อร่อย-อร่อย (คุณเข้าพัก flexin' กับฉัน)


ใช่คุณมีที่อร่อย-yum (ใช่ใช่)
ที่อร่อย-yum ที่อร่อย-อร่อย
พูดคำที่ในทางของฉัน
ใช่ที่รักจ้ะที่รักใช่ทารก (ใช่ทารก)
คืนใดวันใดวันหนึ่ง
พูดคำที่ในทางของฉัน
ใช่ที่รักจ้ะที่รักใช่ทารก (ใช่ทารก)
ในตอนเช้าหรือช่วงปลาย
พูดคำที่ในทางของฉัน

[สะพาน]
Hop ใน Lambo' ฉันในทางของฉัน
ดรูว์เฮ้าส์รองเท้าแตะกับรอยยิ้มบนใบหน้าของฉัน
ฉันมีความสุขว่าคุณเป็นผู้หญิงของฉัน


คุณมียำยำ, ยำยำ
คุณมี yum, yum-yum, Woah
Woah-โอ

[Chorus]
ใช่คุณได้อร่อย-yum ว่า
ที่อร่อย-yum ที่อร่อย-อร่อย
ใช่คุณได้อร่อย-yum ว่า
ที่อร่อย-yum ที่อร่อย-อร่อย
พูดคำที่ในทางของฉัน
ใช่ที่รักจ้ะที่รักใช่ทารก (ใช่ทารก)
คืนใดวันใดวันหนึ่ง
พูดคำที่ในทางของฉัน
ใช่ที่รักจ้ะที่รักใช่ทารก (ใช่ทารก)


ในตอนเช้าหรือช่วงปลาย
พูดคำที่ในทางของฉัน