MENU

เนื้อเพลง: จากใจผู้สาวคนนี้ Ost. ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้ / BNK48

เอิ้นอีหยังบ่ฮู้ แต่จังหวะถืกใจ
ซวนกันไปแมะสู สิยืนอยู่เฮ็ดอีหยัง

ชาดีด่า ดีดา ดีด่า ดีTOP 1 ประเทศไทย


จากใจผู้สาวคนนี้ Ost. ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้ / BNK48 เนื้อเพลง

เอิ้นอีหยังบ่ฮู้ แต่จังหวะถืกใจ
ซวนกันไปแมะสู สิยืนอยู่เฮ็ดอีหยัง

ชาดีด่า ดีดา ดีด่า ดี
ดาดีด่า ดีดา ดีด่า
ดีดาดีด่า ดีดา ดีด่า ดี ดา... ด๋า ดา
ชาดีดา ดีดา ด้า ชาดีดา ดี ดา
ชาดีด่า ดีดา ด้า ดา ด๋า ดา

ยามมีบุญมีงาน
พี่น้องพากันแตกอยู่ถ่วนถ่วน
พากันไปฟ้อนไปฮ่อนไปม่วน
พากันมาลุมตุ้มโฮมจั๊กจังหวะอีหยัง
บ่ค่อยคุ้นเคยกับหมู่ข่อยเลย
สะกิดจังหวะในใจเฮาเสย
จนเหมิ่ดความเหงาเศร้าระทม

แดดสิฮ้อนป่านได๋
บ่มีผู้ได๋สิแล่นเข้าห่ม
แฮ่งระดมหมู่พวกมาม่วนกุ้มทีบ

ฟ้อนใส่เสียงเครื่องสาย
ลายม่วนม่วนม่วน
กวั้กมือซวนกันอยู่ไหว่ไหว่


เอิ้นอีหยังบ่ฮู้ แต่จังหวะถืกใจ
ซวนกันไปแมะสู สิยืนอยู่เฮ็ดอีหยัง

จังหวะมันห้าว จ้าวม่วนเอาพอโล
มีฮอดโอ้ละน้อ บ่เข้าใจฮ้อดความหมาย
แต่ถืกใจซุมตะเฮา
ความหมองเศร้าจนบ่เหลือ
แฮ่งเครื่องสายดีดขึ้น เป็นจังหวะโดดดิด่ง

โดดดิด่ง โดดดิด่ง
โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดิโด่
โดดิโดดิโดดดิด่ง
โดดดิด่ง โดดดิด่ง โดดดิด่ง
โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดิโด่โดดิโดดิโดดดิด่ง
โดดดิด่ง โดดิโดดิโดดดิด่ง
จนว่าหลงส่นฟ้อนใส่ลายพิณ
โดดดิด่ง

ชาดีด่า ดีดา ดีด่า ดี
ดาดีด่า ดีดา ดีด่า
ดีดาดีด่า ดีดา ดีด่า ดี ดา... ด๋า ดา
ชาดีดา ดีดา ด้า ชาดีดา ดีดา
ชาดีด่า ดีดา ด้า ดา ด๋า ดา

ยามมีบุญมีงานไทบ้านพากันมาตุ้มมาโฮม
มาซ่อยเหลือกันทั้งพระทั้งโยมระดมกันมาเอาบุญมีแต่ความม่วนซื่นน้ำใจไทบ้านเอื้อเฟื้อเกื้อกูล
เห็นแต่รอยยิ้มคนมาเอาบุญ
ฟ้อนกันจนมุ่นอุ้ยปุ้ย

ฟ้อนใส่เสียงเครื่องสายลายม่วนม่วนม่วน
กวั้กมือซวนกันอยู่ไหว่ไหว่

เอิ้นอีหยังบ่ฮู้ แต่จังหวะถืกใจ
ซวนกันไปแมะสู สิยืนอยู่เฮ็ดอีหยัง

จังหวะมันห้าว จ้าวม่วนเอาพอโล
มีฮอดโอ้ละน้อ บ่เข้าใจฮ้อดความหมาย
แต่ถืกใจซุมตะเฮา


ความหมองเศร้าจนบ่เหลือ

แฮ่งเครื่องสายดีดขึ้น เป็นจังหวะโดดดิด่ง

โดดดิด่ง โดดดิด่ง
โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดิโด่
โดดิโดดิโดดดิด่ง
โดดดิด่ง โดดิโดดิโดดดิด่ง
จนว่าหลงส่นฟ้อนใส่ลายพิณ
โดดดิด่ง

จังหวะมันห้าว จ้าวม่วนเอาพอโล
มีฮอดโอ้ละน้อ บ่เข้าใจฮ้อดความหมาย
แต่ถืกใจซุมตะเฮา


ความหมองเศร้าจนบ่เหลือ
แฮ่งเครื่องสายดีดขึ้น เป็นจังหวะโดดดิด่ง

โดดดิด่ง โดดดิด่ง
โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดิโด่
โดดิโดดิโดดดิด่ง
โดดดิด่ง โดดดิด่ง โดดดิด่ง
โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดิโด่
โดดิโดดิโดดดิด่ง
โดดดิด่ง โดดิโดดิโดดดิด่ง
จนว่าหลงส่นฟ้อนใส่ลายพิณ
โดดดิด่ง

จนว่าหลงส่นฟ้อนใส่ลายพิณ


โดดดิด่ง

ชาดีด่า ดีดา ดีด่า ดี
ดาดีด่า ดีดา ดีด่า
ดีดาดีด่า ดีดา ดีด่า ดี ดา... ด๋า ดา
ชาดีดา ดีดา ด้า ชาดีดา ดีดา
ชาดีด่า ดีดา ด้า ดา ด๋า ดา